برای دریافت معرفی نامه باید فرم عضویت تکمیل حق عضویت را پرداخت نمایید

با پرداخت حق عضویت  یکساله باشگاه ایرانیان به مبلغ 50،000 تومان(پنجاه هزار تومان ) ازشرایط خرید تلفن همراه HUAWEI با پرداخت به صورت 20 درصد نقد و اقساط 6 ماهه بهره مند شوید.

برای دریافت اطلاعات مراکز فروش پس از عضویت با پشتیبانی تماس بگیرید.