برای دریافت معرفی نامه باید فرم عضویت تکمیل حق عضویت را پرداخت نمایید

با پرداخت حق عضویت یکساله باشگاه ایرانیان به مبلغ 50،000 تومان (پنجاه هزار تومان) ازشرایط خرید اقساطی محصولات مادیران به شرح زیر بهره مند شوید.

پس از عضویت جهت اطلاع از مراکز فروش طرف قرارداد با پشتیبانی تماس بگیرید.