برای دریافت معرفی نامه باید فرم عضویت تکمیل حق عضویت را پرداخت نمایید

با پرداخت حق عضویت  یکساله باشگاه ایرانیان به مبلغ 50،000 تومان(پنجاه هزار تومان ) ازشرایط خرید تورهای اقساطی بهره مند شوید.

پس از عضویت جهت اطلاع از مراکز فروش طرف قرارداد با پشتیبانی تماس بگیرید.